Strategi

Online strategi
Fokus på at skabe forretning og vækst.

Få dine kunder til at agere som du ønsker, når de er på din website - kombinere de digitale muligheder med godt købmandsskab.

Keep it simple - online markedsføringsstrategi/plan :

Planning
Hvilke mål
Hvordan måler vi resultaterne
Økonomi/Budget

Education
Online kompetencer
Etablering fase
Drift
fase

Commitment
Resourcer
Involvering

Produkter
Primære/sekundære produkter/ydelser
Konkurrenter
Kundegrupper

Patience
Tidsplan

 

Udbyg online strategi med en digital strategi

     Digitale muligheder
     Målgruppens behov og ønsker
     Mål for virksomhedens digitale liv
     Strategi og handlingsplan
     Differentierer virksomheden

se mere info på digital strategi